ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Για να μάθετε περισσότερα για την ίδια την εξάσκηση και πώς να ξεκινήσετε να ασκείτε Φάλουν Ντάφα:

 

Για ενημέρωση σχετικά με την εξάσκηση και την δίωξη στην Κίνα:
www.gr.clearharmony.net (Ελληνικά)
www.FalunInfo.net (Αγγλικά)
en.minghui.org (Αγγλικά)

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που στηρίζουμε, προβάλλουμε και παρουσιάζουμε:
en.FalunArt.org (Αγγλικά)
gr.FalunArt.org (Ελληνικά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter